Het bij de tijd houden van de bestaande website met een nieuwe editor is zeer afwijkend van de klassieke editor. De wedstrijd- uitslagen kunnen afwijkingen vertonen omdat dit programma niet meer wordt ondersteund voor Windows 10.

Ook leek het me leuk wat meer achtergrond informatie te geven waarbij ik dan de Gutenberg editor moet gebruiken en hiermee mooi kan experimenteren zonder eventueel onze bestaande website geweld aan te doen.

De Belangrijkste leden van het bestuur zijn onze wedstrijdleiders.

Een vereniging zonder goede penningmeester is gedoemd failliet te gaan. Dat hebben wij voorkomen door een financieel deskundige als penningmeester te vragen.

Ben Schuurman, Roden, tel. 0646133936, email ben.schuurman@ziggo.nl

zei direct “geen probleem“. Hij wist toen nog niet hoeveel werk het penningmeesterschap met zich mee bracht. Dat weet hij nu wel, maar je hoort hem hier nooit over klagen. Ben is door zijn fanatieke trainingsschema inmiddels uitgegroeid tot één van de beste biljarters van onze vereniging.

Omdat onze voorzitter Berend Thijs om gezondheidsredenen het voorzitterschap moest beëindigen is er in 2020 een bestuurswisseling gekomen die door de leden in de ledenvergadering in 2021 is bekrachtigd.

Frans van Doorn die wedstrijdleider was heeft zich bereidt verklaart het secretariaat te verzorgen, Frans woont in Roden, tel. 0630847486, email vandoornwemes@gmail.com. En om niet in een bestuursvacuüm te geraken werd Korrie Keun, te Norg, tel. 0592613841, email kkeun@hotmail.nl die een jaar of twintig secretaris is geweest benoemd tot voorzitter.